Zaznacz stronę

Startup Mixer to organizowana przez Park Naukowo-Technologiczny w Opolu oraz Inkubatory AIP Opole inicjatywa mająca na celu integrację oraz wymianę doświadczeń opolskiego środowiska startupowego. Mixer dzieli się na część oficjalną z prezentacjami opolskich startupów oraz nieoficjalną – networkingową, w której można swobodnie porozmawiać z wszystkimi uczestnikami. Na każde wydarzenie zapraszany jest ekspert – przedsiębiorca, który podzieli się swoim doświadczeniem.

zrealizowane edycje!

edycje w 2019 roku!

osób na każdym wydarzeniu!

37 Startup Mixer odbędzie się o godz. 18:00 za:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Gość Startup Mixera vol. 37

Dr Anna Mieczakowski jest naukowcem i praktykiem zajmującym się User Experience oraz strategiem biznesu wspierającym firmy w dotarciu do potrzeb ich klientów, rozwoju produktów oraz rozwoju procesów biznesowych wewnątrz organizacji. Dr Anna Mieczakowski tworzy strategie biznesowe dla dotychczasowych i nowych produktów. Posiada stopień doktora z zakresu ‘user-centred design’ (University of Cambridge) oraz bogate doświadczenie w konsultingu w zakresie User Experience oraz zarządzaniu. Jej prace z zakresu ‘user-centred design’ były cytowane w czołowych, międzynarodowych czasopismach oraz na konferencjach tematycznych. W 2012 roku, Anna założyła firmę Ameliot, by pomagać organizacjom w budowaniu produktów i usług, które w najwyższym stopniu odpowiadają na potrzeby ich klientów.

Startupy:

Wkrótce więcej informacji…

Organizator

Sponsor

Patronat medialny

Miejsce

ul. Piastowska 14a
(wejście od strony Wieży Piastowskiej)
SALA KAMERALNA

„Innowacyjne Opolskie – profesjonalizacja usług PNT w Opolu”
nr decyzji: RPOP.02.03.00-16-0001/18-00 z dnia 03.01.2019 r.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Działanie 2.3 Wzmocnienie otoczenia biznesu